ruožas

ruožas
1 rúožas sm. (1) 1, Žm, Šl, (3) , Skp, ruõžas (2) LKKIII99(Škn), ruõžas (4) Kn, PnmŽ, Mšk 1. LL230 įrėžtas brūkšnys, brėžis: Ruožaĩs surėžytas stalas NdŽ. Jam rankoje stovi perdrėkstas raudonas ruožas Pnd.pailga žymė: Nuo adatų (injekcijų) ruožaĩ išilgos sukietėję Adm. Ant sienos pasiliko rúožai nuo bėgimo vandens, t. y. brūkšmos J. Kur žiemą važiuoja per ežerą, ten ir vasarą dugne eina tom pačiom kelio vietom juodi ruožai Pn. Apturėsime juodus ir paišinus ruožus A1885,52. | prk.: Toksai užsiėmimas turėjo palikti gilų ruožą (žymę, pėdsaką) jo būde LTII262(A.Janul).savybė, ypatybė, bruožas: Iš čia galima išskirti straipsniai senesniųjų privilegijų, turinčių bendrų ruožų su tokiais pat Polocko privilegijos straipsniais A.Janul. 2. LL178 dryžis, juosta: Audeklas su raudonais rúožais 1. Ve, audime rúožai išilgai, t. y. brūkšmės, drūžės J. Aš marškinių tai su mėlynais ruožaĩs ieškosiu Sdk. Antanioko megztinį nuo tolo atskirsi – tokiais ruožaĩs Mžš. Maišas mūsų buvo su raudonais rúožais Jnšk. | Pirkioje buvo šviesu, nes pro galinį langą įspindęs saulės ruožas driekėsi per stalą ligi aslos vidurio V.Myk­Put. Viena žvaigždelė nukrito ir krisdama paliko paskui save ugnies ruožą J.Balč. Ant bangų krito ruoželiai mėnulio šviesos . In žiemius ruožaĩ rodos ant dangaus naktį, t. y. stulpas J.eilė: Seka paskui visas ruožas žmonių Ėr. 3. sluoksnis: Pyragas ben penkių ruožų̃ Adm. Ar jau pribloškėt rugių ruožan (pirmam sluoksniui šalinėje) Sv. 4. juostos pavidalo žemės sklypas, plotas, rėžis: Laukai eina rúožais Kp. Tokie ruožaĩ buvo: vienam ruožè pūdymas, kitam – vasarojus, kitam ruožè – rugiai Mšk. Ten ruožą dirvos sėk dobilais J. Bulvių vieną rúožą jau reikia kaupt Skr. Miško ruožaĩ tarp laukų Dv. Ilgas rúožas miško, o gale mes gyvenam J. Nuo šios vietos lig Šventosios mažas smėlio ruožas S.Nėr. Buvo da ruožẽlį [žemės] palikę, dabar ir ganyklas, ir daržus sumažino Krs. Grėsmingiausi Kuršių nerijos kopų ruožai buvo sutvirtinti sp. Geležis sukūrė laukininkystę dideliuose žemės plotuose, paruošė dirvas plačiuose miškų ruožuose . Pagal upelę Sidabrą gul ruožas kalno BsMtII218(Sln). Aure matosi gaisras tame rúože J. Nuo Šiaulių iki pat Beržės ir Šušvės santakio driekiasi ilgas pelkių ir retai gyvenamų miškų ruožas . | Akmenų ruožas GTŽ. 5. ribota vieta, tarpas: Rúožais (ne visur, daiktais) lyja J.Jabl. Ruožais kur užeina lietus Rm. Kuriuo ruožu stipresnis vėjas kliudė, ten daugiau medžių išvertė Pnd.gūsis: Vienas rúožas lietaus užejo J. Rúožais po debesies eina kruša, t. y. sruogomis J. 6. LL256, , Rmš kelio atkarpa, linija: Kelio rúožas 1. Geležinkelio rúožas NdŽ. Pagrindinis rúožas NdŽ. Rúožo darbininkas NdŽ. Įvestas naujas oro susisiekimo ruožas sp. 7. vienu kartu užimamas lauko, kelio ar kt. objekto plotas, baras dirbant: Po pusryčių melioratoriai išvažiavo į ruožą J.Dov. Darbus visame ruože nuo Kauno iki Zarasų vykdė visas pulkas besivaržančių tarpusavyje rangovų . Atšildant gruntą, darbo ruože iki darbų pabaigos draudžiama būti pašaliniams asmenims . | Kautynės vyko visame fronto ruože . 8. Rmš tam tikras baras ar rajonas, kontroliuojamas vienos iš įstaigų (policijos, pasienio sargybos ir pan.): Pasienio rúožas NdŽ. Kauno laivininkystės rúožas NdŽ. 9. , NdŽ etapas: Istorinės raidos ruožas .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • ruožas — rúožas dkt. Rúožais surėžytas stãlas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • ruožas — 2 ruožas sm. (1, 3) 1. Kč nudilusi šluota, ražas: Nusišlavė šluota, tik ruožas liko Dglš. Duok man ruožą, reik pašluot Lš. Nėr kuo iššluot, tik ruožùkas Lp. Trini trini ruožu grindis Kpč. Žmonės mane šalin vytų su džiovintu ruožu (d.) Kpč.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasyvusis raketos trajektorijos ruožas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Balistinės raketos trajektorijos ruožas, kuriame neveikia raketos variklis. Pasyvusis raketos trajektorijos ruožas sudaro daugiau kaip 90% visos trajektorijos; raketą veikia tik Žemės traukos ir oro… …   Artilerijos terminų žodynas

  • aktyvusis raketos trajektorijos ruožas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Balistinės raketos trajektorijos ruožas, kuriame veikia raketinis variklis. atitikmenys: angl. missile trajectory active area rus. активный участок траектории ракеты ryšiai: dar žiūrėk – aktyviojo trajektorijos …   Artilerijos terminų žodynas

  • užtveriamosios ugnies ruožas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Menama vietovės linija, į kurią paleidžiama vamzdinės artilerijos ir minosvaidžių ↑užtveriamoji ugnis. Užtveriamosios ugnies ruožas skiriamas atakuojančių tankų ir pėstininkų kelyje. atitikmenys: angl. barrage… …   Artilerijos terminų žodynas

  • išvalytasis ruožas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Laivyno minų kare – ruožas, išvalytas mechaniniu būdu ne giliau kaip tralavimo gylyje. atitikmenys: angl. swept path pranc. intercept mécanique …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • nuotolio ruožas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Ėjimo, bėgimo, plaukimo, čiuožimo, važiavimo pratybų ir varžybų nuotolio dalis. Kiekvienas nuotolio ruožas paprastai įveikiamas tam tikru standartiniu greičiu. atitikmenys: angl. stretch of… …   Sporto terminų žodynas

  • pasienio ruožas — statusas Aprobuotas sritis valstybės sienos kontrolė ir apsauga apibrėžtis Nuo valstybės sienos į valstybės teritorijos vidų einanti paženklinta sausumos ir (ar) vidaus vandenų juosta, kurioje galioja pasienio teisinis režimas atitikmenys: angl.… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • hidrometrinis ruožas — statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Kanalo atkarpa tarp dviejų zondavimo arba matavimo skerspjūvių arba tarp injekavimo ir zondavimo skerspjūvių. atitikmenys: angl. measuring section vok. Messabschnitt, m; Messstrecke, f… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • klausos ruožas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Stria acustica ryšiai: platesnis terminas – dorsalinė tilto dalis …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”